התוכן המוצג באתר זה מוגבל לבני 18 ומעלה - אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

המוצר נוסף לסל הקניות:

המשך קניה באתר
לסל קניות
תקנון פעילות באינסטגרם

תקנון פעילות באינסטגרם

תקנון לפעילות נושאת פרסים באינסטגרם - קופון הנחה להזמנה באתר

רשת משקאות הטורקי מתמחה בשיווק והפצת יינות ומשקאות חריפים מובחרים לסיטונאים וליחידים במחירים הזולים בארץ. 

רשת משקאות הטורקי נחשבת לאחת מרשתות האלכוהול המובילות בתחום בשל הניסיון הרב והיחס האישי אותו היא מעניקה ללקוחותיה. לרשת שני סניפים בפתח תקווה, סניף בכפר סבא סניף בגבעת שמואל ואתר אינטרנט הכולל מערך עובדים רחב אריזה הפצה ושילוח לכל רחבי הארץ. 

החברה עורכת מעת לעת מבצעים תחרויות ופעילויות ברשות החברתיות ובפורמטים נוספים. 

"הפעילות": פעילות שבמסגרתה המשתמשים באפליקציית האינסטגרם מעלים תמונה ו/או סרטון מקורי של מוצר/י החברה בצירוף תיוג עמוד האינסטגרם haturki.drinks"" ו/או "משקאות הטורקי" ובהתאם לבחירת השופטים, הפרסומים הנבחרים יזכו בקוד קופון להנחה בסכום משתנה לרכישה הבאה באתר. על המשתתפים יהיה ראשית לעקוב אחרי פרופיל משקאות הטורקי, להעלות את התמונה/סרטון בחשבון האישי שלהם ולתייג haturki.drinks@ באינסטגרם.

"החברה": חברת משקאות הטורקי בע"מ ח.פ. 515945392 מרחוב הערבה 1 גבעת שמואל

"האתר": אתר משקאות הטורקי הפועל בכתובת האינטרנט www.haturki.com

"האפליקציה" ו/או "אינסטגרם": יישומון ורשת חברתית חינמית לשיתוף תמונות הנקראת אינסטגרם, המפותחת על ידי חברת פייסבוק בע"מ. 

"עמוד החברה באינסטגרם": עמוד "משקאות הטורקי"  ו/או "haturki.drinks

"פוסט" ו/או "סיפור" – פרסום תמונה ו/או סרטון בצירוף תיוג שם החברה כפי שמופיע בעמוד החברה באינסטגרם.

"משתתף" או "משתמש": משתמשים באפליקציית האינסטגרם שהם בעלי פרופיל אישי שאינו פיקטיבי, הינם עוקבים אחר עמוד החברה באינסטגרם וגילם עולה על 18 שנים וקיים על שמם חשבון באתר משקאות הטורקי.

"הפרס": קוד קופון חד פעמי הנחה למימוש בדרך של קנייה באתר משקאות הטורקי בסכומים משתנים של 10, 15, 20 ₪, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. קוד הקופון יהיה תקף לתקופה מוגבלת של 60 יום מתאריך הקניה. 

תקופת הפעילות: הפעילות תחל ביום 05.10.2020 ותסתיים לפי שיקול דעתה של החברה. 

א. תנאי השתתפות:

1. על מנת להשתתף בפעילות על המשתתפים להעלות לאינסטגרם תמונה/סרטון מקורי שלהם בה יצלמו את המוצר/ים בכפוף להנחיות החברה (להלן: "התמונה" ו/או "הצילום" ו/או "הסרטון").

2 . התמונות ו/או הסרטונים צריכים להיות מקוריים של המשתתפים ובמידה ויתברר כי התמונה ו/או הצילום איננו מקורי, לחברה תהיה הזכות לפסול את התמונה ו/או את המשתתף מהשתתפות בפעילות. 

3. אין להעלות תמונה שעלולה להכיל תוכן ו/או אמירה גזענית, פוגענית, גסה, רמיזה או תוכן מיני, לשון הרע, מידע פרטי או אישי של אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה להביך ו/או לפגוע ברגשות אדם ו/או במבקרים בעמוד החברה באיסטגרם ו/או בציבור כלשהו.

4. אין להעלות תמונה שעלולה להכיל תוכן ו/או כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל.

5. מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבויות הנזכרות בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בפעילות ו/או לזכות בפרס, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

5. אין לחברה כל אחראיות לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך העלאת התמונה והצגתה בעמוד החברה באינסטגרם. 

6. רק תמונות שיועלו לעמוד החברה באינסטגרם ו/או יועלו כסיפור בצירוף תיוג החברה בהתאם להנחיות תקנון זה ויקלטו במאגרי החברה, הן אלה שתוכלנה להשתתף בפעילות, תמונות ו/או סיפורים אלו יכונו להלן: "התמונות שהתקבלו".

7. התמונות/סרטונים שהתקבלו יוצגו בעמוד החברה באינסטגרם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. יצוין כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשתף את התמונות שיתקבלו ממשתתפים גם של אלה שלא יהיו בין הזוכים. 

8.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 לעיל, לחברה הזכות לבטל את הפעילות או חלק ממנה במקרה של תקלה, שיבוש או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות, עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ומכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי. 

10. החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת הפעילות, או כל מועד המצוין בה, סוג וכמות הפרס/ים ואופן חלוקת הפרס.

ב.    מנגנון הזכייה בפרס:

1. חברת משקאות הטורקי תבחר את הזוכים ואת גובה הפרס לפי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות וועדה ייעודית (להלן: "בחירת השופטים") ועל יסוד אמות מידה כגון מקוריות, השקעה, התאמה לערכיה של החברה וכיוצא בזאת, המשתתף הזוכה יידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ולמשתתף לא תקום כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה בקשר לבחירת השופטים לגבי בחירת הזוכים ואו בחירת סכום הפרס. 

2. החברה תיצור קשר עם הזוכה דרך חשבון האינסטגרם שלו ותשלח לו קוד קופון לקנייה הבאה באתר משקאות הטורקי.

3. להחברה הזכות לפרסם את שם הזוכה והתמונה/סרטון בעמוד החברה באתר באפליקציה ובשאר הרשתות החברתיות של החברה.

4. הזכייה בפרס הינה אישית, על פי הפרטים שיימסרו במעמד הזכייה. לזוכה לא יתאפשר לעביר את הקופון לאדם אחר,  הקופון לא ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא במידה ולא ינוצל במלואו או בחלקו.

5. במקרה הצורך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הקופון או ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. אין כפל הטבות ו/או מבצעים- לא יתאפשר מימוש של יותר מהטבה אחת בכל רכישה. 

ג. הצהרת ואישור המשתתף בפעילות:

בעצם העלאת תמונה/סרטון לעמוד החברה באינסטגרם ו/או תיוג החברה, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:

1. הוא מעוניין לקחת חלק ולהשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.

2.  הוא קרא את תקנון זה בעיון רב וכי הוא מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

3. הוא מודע לכך שהחברה ו/או מי מטעמה אינה מחויבת לעשות שימוש בתמונה.

4.  התמונה היא מקורית שלו ו/או של מי מטעמו שנתן אישור להעלאתה, וכי אין בה ו/או בהצגתה ברבים, מעין הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל.

5.  ידוע לו  שהעלאת התמונה ותיוג החברה נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן ובכלל זה - שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד - התמונה על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם התמונה.

6. ידוע ומוסכם עליו שבעצם תיוג החברה בתמונה ו/או העלאת התמונה לעמוד החברה באינסטגרם מקנה המשתתף, את מלוא הזכויות בתמונה לחברה ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש בתמונה, לרבות פרסומה ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עריכתה וכיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל ללא תמורה למשתתף, בין אם זכה בקופון הנחה ובין אם לאו ובין אם בוטלה השתתפותו בפעילות מכל סיבה שהיא. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש בתמונה והתוכן המופיע בה. 

7. ידוע לו שאפליקציית האינסטגרם איננה בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאינסטגרם ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ככל שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל ההשתתפות בפעילות. 

8.  ידוע ומוסכם כי החברה רשאית שלא להעלות או להסיר מעמוד החברה באינסטגרם, לפי העניין, כל תמונה, מכל טעם שהוא לפי ראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 9. ידוע לו כי האמור בהצהרות המשתתף בסעיף זה יחול גם על התמונות שיתקבלו.   

ד.     הוראות כלליות:

1. תקנון זה נכתב בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד והינו כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2. הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין יגברו בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בנוגע לפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר החברה, 

3. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה. 

4. מובהר כי עצם ההשתתפות בפעילות מבטאת ומהווה הסכמה לתנאי תקנון זה על כל חלקיו, והגולש המשתתף בפעילות מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות ו/או הזכייה בו ו/או מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעשויה להיות לו במקרה של טעות או תקלה.

5. המשתתף מבין ומסכים שהשתתפות בפעילות משלבת מרכיבים של שעשוע והנאה ומאשר כי קרא, הבין ומסכים לכל הוראות תקנון זה ופוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות, לרבות שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותר בזאת על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.

7. החברה תהא רשאית להשתמש בכל מידע כאמור לצורך פיקוח ו/או בקרה על הפעילות ו/או לצרכים אחרים של הפעילות ו/או לצורך קיום הוראות כל דין והמשתתף מסכים לפיקוח על הפעילות הנ"ל.

8. המשתתף בפעילות מסכים ומאשר כי ידוע לו שעל אף מאמצי החברה עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה.

9. המשתתף בפעילות מסכים ומאשר כי היה וארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת, ו/או ברשת המחשבים ו/או ברשת החשמל ו/או עקב כח עליון, שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותו התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, לא תהא למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרם לו. 

10. יובהר למען הסר ספק, לאף גולש ו/או משתתף בפעילות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב אירועים אלו כאמור.

11. החברה תהא רשאית בכל שלב משלבי הפעילות, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, מתכונתה, נהליה, ותקופתה על פי שיקול דעתה המוחלט. על שינוי כאמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר משקאות הטורקי ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון. 

12. בכל מקום שרשום בתקנון זה כי שיקול הדעת הינו של החברה, לא תהא כל טענה או דרישה מכל סוג שהוא כלפי חברת משקאות הטורקי או מי מטעמה בגין השיקולים שהפעילה, ושיקול הדעת יהא בלעדי שלה, ולא תחול עליה כל חובת נימוק, כמו כן, בחירת השופטים הינה סופית ובלתי-ניתנת לערעור.

13. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות ו/או מהתקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא  להעניק כל פרס שהוא לידי מי שהשתתף בפעילות תוך ביצוע עבירה או במעשה שאינו כדין.

14.  במידה שיידרשו אישורים מצדדים שלישיים ו/או הרשויות הרלבנטיות להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה בפעילות, אישורים אלה ייחשבו כתנאים נוספים להשתתפות בפעילות ו/או למימוש הזכייה. 

15. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו המוחלטת והבלעדית של המשתתף. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף בגין כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו בקשר ישיר או עקיף להשתתפותו בפעילות.מכירת אלכוהול מותרת מעל גיל 18

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.